Kommunikations- och Marknadsföringsutskottet

12804809_956713927710198_2156453424943563174_n

Kommunikations- och marknadsföringsutskottet är ett av föreningens senaste tillskott. Utskottet, som oftast kallas för KoMa, har sedan 2011 ersatt det tidigare PR-utskottet.

Kommunikations- och marknadsföringsutskottet ansvarar för den löpande kontakten med föreningens sponsorer. Utskottet ansvarar även för att aktivt skapa nya samarbeten med näringsliv och organisationer samt för att marknadsföra föreningen som ett varumärke. Utskottet utvecklar även föreningens interna kommunikation till sina medlemmar och utskott genom information och tryckmaterial som affischering och liknande.

Några av utskottets viktigaste uppgifter är att förnya och skapa nya samarbeten med sponsorer till UPS verksamhet. Utöver detta löpande arbete verkar utskottet som en informationskanal såväl inom föreningen som mellan dess medlemmar, samt gentemot de externa kontakter som föreningen dagligen möter.

Ordförande för Kommunikations- och marknadsföringsutskottet nås bäst på koma@uppsalapolitices.se.