ÅRE 2015

Åre 2015

Åre 2015

 

Vecka 5 smäller det! Då har det åter igen blivit dags för UPS att dra till Åre och vi behöver veta hur många som är intresserade av att följa med. Det är en sjukt härlig resa och stämningen är på topp. Oavsett om du kan åka skidor eller inte kommer det finnas massor med aktiviteter att delta i. En oförglömlig resa helt enkelt!

Time has come for UPS to go to Åre and we need to know how many people that are interested in going. It is an amazing trip that you don´t want to miss! As tradition we go week 5 which is in January Saturday the 24th to Thursday 29th. It is the last of the three student weeks in Åre, therefore a lot is happening such as Afterskii and different parties.

Musikhjälpen i P3 blir PK

 

Musikhjälpen i P3 blir PK

Den 8-14 december 2014 flyttar tre programledare in i en glasbur för att samla in pengar till Radiohjälpen genom att uppmärksamma en bortglömd humanitär katastrof. Programmet sänds non-stop i P3 och på SVT Play. Glasburen som nämns i stycket ovan refererar till den portabla radiostudio som den andra veckan i december kommer stå på Stora torget i Uppsala. VÅRT stora torg. I den 144 timmars långa sändningen kommer SR och SVT tillsammans med resten av Sverige, i en färgsprakande folkfest, samla ihop pengar för att stoppa spridningen av HIV. Vi tänkte ta detta ypperliga tillfälle i akt till att skapa ett UPS-event av GUDS NÅDE! För det finns väl INGENTING som skulle kunna tilltala en UPS:are mer än detta? Att få bidra till ett greater good, heala världen och make it a better place. Hjälp polkand hjälpa andra! Var med och gör Musikhjälpen 2014 PK.

The second week of december, a 144 hour long radio broadcast will mobilize all of Sweden to raise money in an atempt to try to stop the spread of HIV. This is an anaul swedish tradition since 2008 and will be broadcasted from Uppsala for the first time, coming December. We know that UPS has the greatest of possibilites to make an outstanding contribution. Join us in this folkfest! It will be great fun! Together we can make a change! YES!

What comes next?

What comes next?
Uppsala politicesstuderande anordnar i höst tillsammans med studentföreningen för freds- och utvecklingsstudier, UPaD, en intervjuserie med fokus på vad som händer sen – vad kan jag göra med min pol kand-examen egentligen? Det kommer vara fyra intervjutillfällen med olika teman:

8:e oktober, PRAKTIK – Peter (från UpaD) berättar om sin praktik på ambassaden i Amman, Anna (UPS) berättar om sin praktik på finansutskottet och ST Student genom Joel berättar om hur man söker praktik.

29:e oktober, TANKESMEDJA – Daniel Stenson Engström, programchef miljö och klimat, från tankesmedjan ”Fores”.

12:e november, MYNDIGHET – Monika Wendelby, verksamhetschef för europeiskt och internationellt samarbete på migrationsverket.

2:a december, NGO – Lena Ag, generalsekreterare för ”Kvinna till Kvinna”.

 

 

Insparken 2014

Inspark 2014

Inspark 2014

Att komma som nyanländ student till Uppsala kan vara både förvirrande och skrämmande. Inte nog med att det kan vara svårt att hitta i en ny stad – studentlivet vid universitetet är av en särskild karaktär och en hel del saker kräver en ordenlig introduktion. Därför anordnar UPS varje höst en insparksvecka för alla nya studenter! På så sätt lär du känna till staden, pol kand och dina kurskamrater redan innan föreläsningarna och vardagslivet börjar. Vi ägnar oss därför åt allsköns sociala aktiviteter i en fullspäckad vecka som vanligtvis inleds ungefär en vecka innan terminen börjar. De senaste årens insparksveckor har bland annat innehållit stadsvandringar och tävlingar på dagarna och en rad festligheter på kvällarna så som takfest, pubrunda, och bygdegårdsfest. Vi avslutar veckan med en hejdundrade gasque – en finare sittning med klädkod vid en av stadens nationer. Allting arrangeras av våra fantastiska insparksgeneraler och faddrar – äldrekursare som bara gått och längtat hela året efter att få ta hand om en ny skara förstaårsstudenter, även kallade recentioner eller reccar.

År 2014 förträffliga inspark gick under temat MÄSTARNAS MÄSTARE – och ALLT vad det innebar. För detta var ingen SVT-produktion. Tanken var att de främsta legendarerna från varje given genre, skulle mötas på en gemensam arena för att en gång för alla avgöra vem som var Mästarnas Mästare. Glöm friidrott och längdskidåkning, här var det världshistoriens och samtidens Mästarnas Mästare inom alla kategorier som skulle koras, gudar mot rocklegender, ninjor mot pokémon, vem blev årets mästarnas mästare? 

Foton från insparken finns på instagram @Kickassgeneraler och på twitter #UPSinspark2014. Bilder från tidigare år går att skåda på UPS Facebook http://www.facebook.com/uppsalapolitices

Om du funderar på något angående UPS insparksvecka, tveka inte att höra av dig till insparksgeneralerna på inspark@uppsalapolitices.se.

Arriving as a new student in Uppsala can be both confusing and intimidating. Not only may it be difficult to find your way in a new town – student life at the University is a sort of its own and a lot of things require a proper introduction. Therefore, every autumn, UPS organizes an “Insparksvecka” (introduction week) for all new students! This way you get to know the city, the politices program and your classmates before lectures and everyday life begins. We devote ourselves to all kinds of social activities in a busy week which usually begins about a week before the semester begins. The former introduction weeks have, amongst other things, contained city tours and competitions during the day and a series of festivities in the evenings, such as roof top parties, pub crawls and an excursion to the Swedish countryside. The week ends with a fantastic gasque – a fancy dinner party with dress code at one of the city’s nations. Everything is organized by our amazing ”Insparksgeneraler” (generals) and mentors – older students who has been longing all year for getting to take care of a new group of freshmen, also known as recentiorer or reccar.

The amazing Inspark in 2014 had the theme ”Mästarnas Mästare” (Champion of the Champions) – and everything that that implies. The main legends from any given genre met in an arena to once and for all determine who is the righteous champion. Forget jumping and cross country skiing, now we crown the champions of the history and the present, gods against rock legends, Ninjas against Pokémon. Who will be this year’s champions of the champions?

Be sure to check out instagram @Kickassgeneraler and on twitter#UPSinspark2014. Pictures from previous years can be seen at the UPS Facebook  http://www.facebook.com/uppsalapolitices

If you have any questions about UPS Inspark, do not hesitate to contact the generals on inspark@uppsalapolitices.se.

I samarbete med:


 

vision

Triller mat och bröd

eup logga

froosh logo

Jusek loggalindvallskaffe

 

 

Presidiet

UPS presidium utgörs av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören. Presidiet har ansvar för den övergripande verksamheten så som organisationsutveckling, styrelsemöten, nyhetsbrev, förberedelser inför årsmöten och föreningens ekonomi.

Ordförande

Ordföranden är ytterst ansvarig för föreningens och styrelsens verksamhet. I praktiken innebär det att ordförande leder styrelsens arbete och samordnar utskottens verksamhet. Ordförande företräder också ofta föreningen i officiella sammanhang.

Ordförande nås bäst via mejl på  ordforande@uppsalapolitices.se.

Vice ordförande

Vice ordförande bistår ordförande i dennes arbete. Detta innebär planering och visionering med övriga presidiet. Vice står även för den löpande kontakten med Folkuniversitetet, har särskilt ansvar för kontakten med sektioner, utbildningsrådet och fristående ämbeten samt har ansvar i att verka för föreningens samarbete med andra politices- och studentföreningar.

Vice ordförande nås bäst via mejl på viceordforande@uppsalapolitices.se.

Kassör

UPS kassör har huvudansvaret för föreningens ekonomi och tillgångar. Den löpande verksamheten utgörs av uppföljning av föreningens budget och bokföring. Normalt har kassören en aktiv roll i den långsiktiga utvecklingen genom sitt deltagande i styrelsen och presidiet.

Kassören nås bäst via mejl på kassor@uppsalapolitices.se.

Sekreterare

Sekreteraren har det yttersta ansvaret för föreningens kommunikation med sina medlemmar, främst via UPS veckovisa nyhetsbrev. Detta innebär ett särskilt ansvar i att upprätthålla samarbetet och kontakten med alumniregistret samt i att föra protokoll om den löpande verksamheten. Sekreteraren ansvarar även för rent organisatoriska saker som att se till att rutinhandböcker uppdateras, ha viss koll på hemsidans och Storegate, uppdatera alumniregistret samt ansvara över medlemsregistreringen i föreningen.

Sekreteraren nås bäst via mejl på sekreterare@uppsalapolitices.se.

The Presidium

The Presidium consists of the Chairman, Vice Chairman, the Secretary and the Cashier. The presidium is responsible for the central activities of the organisation. These include: organisational development, board meetings, newsletters, preparation for annual meetings and the economics of the association.

The Chairman

The Chairman is the chief executive of the association and its activities. The Chairman conducts the ongoing work of the board and coordinates the activities run by the committees. Further to this, the chairman also represents the association at official events.
The Chairman is best reached at ordforande@uppsalapolitices.se

The Vice Chairman

The Vice Chairman assists the executive in the ongoing work of the board. This involves planning with the presidium. The Vice Chariman is also responsible for the maintenance of the relationship with Folkuniversitetet. The Vice Chairman also has a particular responsibility in communicating with the sections, the education committee and independent offices. The Vice President should also endeavor to cooperate with other associations connected to the fields of political science.
The Vice Chairman is best reached at viceordforande@uppsalapolitices.se

 The Cashier

The Cashier is responsible for the economy of the association and its financial assets. The ongoing activity involves monitoring the budget and accounting. Normally the Cashier has an active role in the long term development of the association through its representation in the board and the presidium.
The Cashier is best reached at kassor@uppsalapolitices.se.

The Secretary 

The Secretary has the highest responsibility when it comes to communicating with the members of the association. This is done mainly through the UPS weekly newsletter. This also involves a responsibility in maintaining cooperation and communication with the alumnus register as well as writing the  protocol of the ongiong activities of the association. The secretary is also accountable for strictly organizational duties such as updating routine-handbooks, acquiring an overview of the website and storegate and finially monitoring the  membership registration of the association.
The Secretary is best reached at sekreterare@uppsalapolitices.se.