Sammanfattningar

Här nedan finner du sammanfattningar från delar av de olika kurserna inom politices kandidatprogram. Dokumenten är gjorda av  politicesstudenter från skilda terminer och som väljer att dela med sig av sina sammanfattningsknep.

Vill du skicka in någon ytterligare samnanfattning eller vill du ändra på något av de dokument som finns? Kontakta oss gärna.

Länk till sammanfattningarna

Medlemskap

Medlemskap i föreningen

Att vara medlem i Uppsala Politicesstuderande innebär att man bland annat får ta del av föreningens alla aktiviteter och evenemang samt stödjer en fortsatt utveckling av verksamheten. Vill du gå på föreningens sittningar, delta på våra föreläsningar, bidra till vår radio- och tidningsutgivning eller kunna påverka föreningens utveckling på årsmötena? Då är ditt medlemskap nödvändigt. För att bli medlem i föreningen krävs att du:

  • är inskriven på politices kandidat-, magister- eller masterprogram vid Uppsala universitet

eller att du har

  • tagit din politices kandidat-, magister- eller masterexamen i Uppsala och fortsätter studera vid Uppsala universitet

eller för

  • student vid Uppsala universitet som läser till en politices kandidatexamen, men som inte är inskriven på programmet.

Förutom dessa krav ska den som söker medlemskap dessutom ha erlagt en av styrelsen beslutad medlemsavgift. Ett medlemskap i UPS kostar:

150 kr för kandidatstudenter

100 kr för masterstudenter

50 kr för internationella studenter.

– en engångssumma som gäller för hela studieperioden.

 

Har du frågor gällande ett framtida, nuvarande eller tidigare medlemskap i föreningen? Har du andra medlemsfrågor? Var vänlig kontakta vår sekreterare på sekreterare@uppsalapolitices.se