Polmagasinet

Polmagasinet4HT2012

Polmagasinet är UPS officiella tidskrift; en tidning av politicesstudenter – för politicesstudenter. Vårt mål är att rapportera, granska och förmedla det som händer inom de samhällsvetenskapliga institutionerna samtidigt som vi vill inspirera till en lysande framtid för Sveriges bästa studenter.

Polmagasinet utkommer med två nummer om 24 sidor varje termin och har för närvarande en upplaga på cirka 300 exemplar. Vill du ta del av Polmagasinets senaste upplaga kan du se det på vår hemsida.

Vill du komma i kontakt med redaktionen för Polmagasinet gör du det enklast på polmagasinet@uppsalapolitices.se.

Polmagasinet is the official magazine of UPS. It is a paper created by political science students, for political science students. Our goal is to report, examine and announce the news of the social science institutions, while hoping to inspire a brilliant future for the best students of Sweden. Polmagasinet is published in two magazines of 24 pages each semester. The magazine currently has a circulation of about 300 copies. If you would like to view the last issue of Polmagasinet, you can see it on our webpage. 

If you would you like to contact the editors of Polmagasinet the simplest way is to email: polmagasinet@uppsalapolitices.se.

Kontaktutskottet

Kontaktutskottets uppgift är att verka som en länk mellan programmets studenter och arbetslivet. Vi bjuder in gäster från spännande arbetsplatser för att berätta om sina arbetslivserfarenheter och anordnar studiebesök hos potentiella arbetsgivare.

Vill du engagera dig i Kontaktutskottet? Har du har tips på föreläsare? Vill du besöka en speciell arbetsplats? Hör då av dig till kontaktutskottet@uppsalapolitices.se.

The Committee of Communications functions as a link between the students of the program and the labour market. We invite guests from interesting fields and companies to talk about their experiences and we also arrange company visits to potential employers.

Do you want to join the Committee of Communications? Do you want advice from guests? Do you want to visit a specific company or organization? Feel free to contact us at: kontaktutskottet@uppsalapolitices.se

Internationella utskottet

CrayfishpartyHT2012

Internationella utskottet, även kallat InterPol, ansvarar för att främja medlemmarnas relationer med de internationella studenter som läser kurser anknutna till politicesprogrammen eller den Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Detta sker dels genom att i samverkan med övriga utskott inkludera de internationella studenterna i föreningens ordinarie verksamhet samt genom att självständigt organisera studentlivsorienterade aktiviteter med internationell inriktning för såväl svenska som internationella studenter.

Tidigare aktiviteter har bland annat varit språkcaféer, internationella knytmiddagar, kräftskivor, pubrundor, pick-nicks, dagsutflykter och studiebesök.

Internationella utskottet kan kontaktas på sin mejl interpol@uppsalapolitices.se

The international committee, also known as InterPol, is responsible for developing the relations of the members with the international students who either study Political Science or study in the Department of Government at the University of Uppsala. This is done partly by working together with the other committees in order to include the participation of international students in their ordinary activities, and by independently arranging student activities with an international focus both for Swedish and foreign students.
Previous activities include language cafés, international potlucks, crayfish parties, pub crawls, picnics, daytrips and study visits. 

The International Committee can be reached by email: Interpol@uppsalapolitices.se

Evenemangsutskottet

Evenemangsutskottet, i folkmun kallad ”Eken”, ger alla politicesstudenter chansen att tillsammans slå klackarna i taket samt uppmuntrar till kulturella aktiviteter. Dessa evenemang ger studenterna en chans att umgås över årskurserna och främjar gemenskapen inom programmet.

Den stående verksamheten brukar innefatta en recentiorsgasque på hösten och för varje termin innefatta en gasque samt en mer informell sittning, Mitterminsfesten, där båda brukar bli oerhört uppskattade. Förutom detta ordnas andra festliga aktiviteter efter  efterfrågan såsom pubrundor, sångboksfester och tentafester. Vad det gäller den kulturella delen ordnas allt från gemensamma konsert-, opera- och teaterbesök till karaoke-sång. Utskottet utvecklas ständigt efter medlemmarnas önskemål där både engagemang och synpunkter alltid är välkomna i festvimlet. Fler verksamma delar ur Eken är bland andra UPS egen frivilligkör Polkapella, bokklubben, filmklubben och dansgruppen Poldans m.fl.

Vill du få mer information eller engagera dig i Eken? Kontakta gärna utskottets ordförande på foken@uppsalapolitices.se

The Committee responsible for organizing parties is called “Eken” and it gives the opportunity to all political science students to hit the dance floor and encourages cultural activities. These events give students a chance to socialize beyond class limits, and strengthen the ties within the program.

Activities include the insparksgasque – “orientation gasque”, at the beginning of autumn. Every semester there is a gasque as well as a more informal event a Mitterminsfesten/ “Mid-term party” – both are very popular. Apart from this, other festivities are arranged according to popular demand these include: pubcrawls, songbook parties and exam parties. In terms of culture, everything from visits to operas and theatres to karaoke nights are organized. The committee is ever evolving according to the wishes of the members. Both commitment and ideas are always welcome in the middle of the revelry. Some other active groups in Eken include: Polkapella (our choir), the book club, the film club and the dance group Poldans.

Do you want to know more, or help out in Eken? Be pleased to contact the current chairperson on foken@uppsalapolitices.se

Sammanfattningar

Här nedan finner du sammanfattningar från delar av de olika kurserna inom politices kandidatprogram. Dokumenten är gjorda av  politicesstudenter från skilda terminer och som väljer att dela med sig av sina sammanfattningsknep.

Vill du skicka in någon ytterligare samnanfattning eller vill du ändra på något av de dokument som finns? Kontakta oss gärna.

Länk till sammanfattningarna