Fristående ämbeten

Fotoämbetsperson

Fotoämbetspersonen tillkom i föreningen som ett officiellt ämbete under år 2011 och har sedan dess valts av medlemmarna under årsmötet och extra medlemsmöte. Fotoämbetspersonen sköter föreningens fotohantering, och i de praktiska uppgifterna ingår det att vara med och fotografera och dokumentera de evenemang och aktiviteter som föreningens olika utskott ordnar.

Insparksgeneralerna

Generalerna tillsätts inför insparken, som hålls på höstterminen varje år, för både politices kandidat- och masterprogram. Insparksgeneralerna väljs av UPS styrelse på förslag av förra årets generaler.

Jämlikhetsansvariga

Jämlikhetsansvariga (Jäma) tillkom i föreningen som ämbete under våren 2015. Jäma kan vara en eller flera personer, och har som uppgift att konsultera styrelsen i jämlikhetsfrågor och se till att UPS förtroendevalda följer föreningens jämlikhetspolicy. Jäma sitter inte i styrelsen.

Valkommittén

Valkommittén verkar för sprida information om föreningens årsmöten och extramedlemsmöten, och för att uppmuntra så många som möjligt att engagera sig i föreningens verksamhet. Valkommittén består av två personer och utses av styrelsen minst sex veckor före årsmöte eller ett extra medlemsmöte. Till skillnad från en traditionell valberedning så lägger inte UPS valkommitté fram egna förslag till de valbara posterna.

Recentiorrrepresentant

Varje år väljs en recentior, det vill säga en person som läser första året på politices kandidatprogrammet, till att vara ständigt adjungerad i styrelsen. Recentiorrepresentantens uppgift är att företräda recentiorernas intressen i styrelsen, och agera som en länk mellan styrelsen och föreningens nya medlemmar.

Masterrepresentant

För varje termin som det inte finns en politices mastersstuderande i föreningens styrelse ska en masterrepresentant tillsättas. En masterrepresentant ska företräda föreningens mastersstuderande i styrelsen.

Spexämbetsperson

Spexämbetet är ett relativt nytt tillskott i UPS, och ämnar till att samordna medlemmar i UPS från olika årskurser för att framföra spex under de festligheter som föreningen anordnar. Ett spex är en typ av kort komisk teater, som enligt föreningens tradition oftast framförs på rim. Utöver det består spexämbetspersonens praktiska uppgifter bl.a. av manusförfattande och tillverkande av rekvisita. Spexämbetspersonen har inte rösträtt i styrelsen, men närvarar på styrelsemötena med yttranderätt.