Utskotten

Sen Lunch med PK vinner årets samhällsprogram på Studentradiopriset!

I helgen vann UPS radioprogram Sen Lunch med PK årets samhällsprogram på Studentradiopriset för första gången.
Domare Henrik Torehammar journalist på Aftonbladet och Det politiska spelet på Sveriges Radio motivering:
“Nyfiket och kunnigt och med en tilltro till lyssnarnas förmåga behandlas allt från lokala händelser till nationella fenomen med en egen ton. Ibland sakligt utredande, ibland humoristisk hånande men alltid med en vilja att försöka förstå omvärlden bättre.”
Lyssna live varje onsdag 18:03 på studentradion.com eller i efterhand på https://soundcloud.com/studentradion98-9/sets/sen-lunch-med-pk
IMG_20170124_222122
Grattis till alla på Sen Lunch med PK!

What comes next?

What comes next?
Uppsala politicesstuderande anordnar i höst tillsammans med studentföreningen för freds- och utvecklingsstudier, UPaD, en intervjuserie med fokus på vad som händer sen – vad kan jag göra med min pol kand-examen egentligen? Det kommer vara fyra intervjutillfällen med olika teman:

8:e oktober, PRAKTIK – Peter (från UpaD) berättar om sin praktik på ambassaden i Amman, Anna (UPS) berättar om sin praktik på finansutskottet och ST Student genom Joel berättar om hur man söker praktik.

29:e oktober, TANKESMEDJA – Daniel Stenson Engström, programchef miljö och klimat, från tankesmedjan ”Fores”.

12:e november, MYNDIGHET – Monika Wendelby, verksamhetschef för europeiskt och internationellt samarbete på migrationsverket.

2:a december, NGO – Lena Ag, generalsekreterare för ”Kvinna till Kvinna”.

 

 

Välkomstgasque 2014

 

1780760_585703354838298_64969735_n

 

För första gången någonsin sjösattes UPS Välkomstgasque på Södermanlands-Nerikes nation i Uppsala, den sjunde februari 2014. Tanken bakom sittningen var att förena och återförena alla medlemmar inom politices kandidatprogram och politices mastersprogram i gemenskapens tecken.

Arrangörerna för sittningen var Fest- och Kulturutskottet, Foken, i samarbete med Praktik- och Utlandsbloggen för Uppsala Politicesstuderande, UPS.

Radioutskottet (Sen lunch med PK)

Radioutskottet sänder “Sen lunch med PK” för UPS räkning. Programmet har fokus på inrikespolitiska frågor så som verklighetens folk och facebooks politiska agenda. Vi har debatter med höjdare inom riksdagspartierna och intervjuer med fulla politiker. Carola, Maria Montazami, Lars Leijonborg, Carl Bildt, Mona Sahlin, Maud Olofsson och Maria Wetterstrand brukar gästa med jämna mellanrum.

Programmen görs av inrikespolitiska nördar som älskar att kolla på Agenda men som drömmer
om att slå igenom som standup komiker. Vi sänder kl 18:00 varje onsdag!

Vill du komma i kontakt med Radioutskottet eller Sen lunch med PK. nås de enklast på [email protected].

The Radio Committee organises “Sen lunch med PK” (Late lunch with PK) on behalf of UPS. The program focuses on domestic issues such as people of the real world and Facebook’s political agenda. We have debates with the big shots within the parliamentary parties of Sweden and have interviews with politicians. Carola, Maria Montazami, Lars Leijonborg, Carl Bildt, Mona Sahlin, Maud Olofsson and Maria Wetterstrand are recurrent guests. 

The shows are made by domestic politics geeks who love to watch the swedish political tv program Agenda, but dream about making it as standup comedians. We broadcast at 6 pm every Wednesday! 
If you want to get in touch with the Radio Committee or Sen lunch med PK, they can be reached at [email protected].

Kommunikations- och Marknadsföringsutskottet

Koma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikations- och marknadsföringsutskottet är ett av föreningens senaste tillskott. Utskottet, som oftast kallas för KoMa, har sedan 2011 ersatt det tidigare PR-utskottet.

Kommunikations- och marknadsföringsutskottet ansvarar för den löpande kontakten med föreningens sponsorer. Utskottet ansvarar även för att aktivt skapa nya samarbeten med näringsliv och organisationer samt för att marknadsföra föreningen som ett varumärke. Utskottet utvecklar även föreningens interna kommunikation till sina medlemmar och utskott genom information och tryckmaterial som affischering och liknande.

Några av utskottets viktigaste uppgifter är att förnya och skapa nya samarbeten med sponsorer till UPS verksamhet. Utöver detta löpande arbete verkar utskottet som en informationskanal såväl inom föreningen som mellan dess medlemmar, samt gentemot de externa kontakter som föreningen dagligen möter.

Ordförande för Kommunikations- och marknadsföringsutskottet nås bäst på [email protected].

The communications and marketing committee is one of the latest additions to the association. The committee, which often is referred to as KoMa, since 2011, has replaced the former PR-Committee.

The communications and marketing committee is responsible for contacting the sponsors of the association. The committee is also responsible for creating new partnerships with companies and organizations as well as marketing the association as a brand. The committee also develops the internal communications with its members and co-associations through the internet as well as in printed media.

Some of the most important assignments the association is tasked with involves renewing and creating new partnerships with sponsors to UPS business. Apart from this continuous work, the association also functions as an information channel between its members as well as with external contacts which the association stays in daily contact with.

The president of the communications and marketing committee can favorable be reached at: [email protected]