Om UPS

Polmagasinet nummer 3 2014

Äntligen har Polmagasinet släppt nummer 3 2014. I vårens första nummer möter vi bland annat Katarina Barrling, toaletter testas och vi får äntligen veta vem som är den genomsnittliga pol kand – reccen är.

Klicka här för att läsa numret!

Inspark 2014

Musikhjälpen i P3 blir PK

 

Musikhjälpen i P3 blir PK

Den 8-14 december 2014 flyttar tre programledare in i en glasbur för att samla in pengar till Radiohjälpen genom att uppmärksamma en bortglömd humanitär katastrof. Programmet sänds non-stop i P3 och på SVT Play. Glasburen som nämns i stycket ovan refererar till den portabla radiostudio som den andra veckan i december kommer stå på Stora torget i Uppsala. VÅRT stora torg. I den 144 timmars långa sändningen kommer SR och SVT tillsammans med resten av Sverige, i en färgsprakande folkfest, samla ihop pengar för att stoppa spridningen av HIV. Vi tänkte ta detta ypperliga tillfälle i akt till att skapa ett UPS-event av GUDS NÅDE! För det finns väl INGENTING som skulle kunna tilltala en UPS:are mer än detta? Att få bidra till ett greater good, heala världen och make it a better place. Hjälp polkand hjälpa andra! Var med och gör Musikhjälpen 2014 PK.

The second week of december, a 144 hour long radio broadcast will mobilize all of Sweden to raise money in an atempt to try to stop the spread of HIV. This is an anaul swedish tradition since 2008 and will be broadcasted from Uppsala for the first time, coming December. We know that UPS has the greatest of possibilites to make an outstanding contribution. Join us in this folkfest! It will be great fun! Together we can make a change! YES!

What comes next?

What comes next?
Uppsala politicesstuderande anordnar i höst tillsammans med studentföreningen för freds- och utvecklingsstudier, UPaD, en intervjuserie med fokus på vad som händer sen – vad kan jag göra med min pol kand-examen egentligen? Det kommer vara fyra intervjutillfällen med olika teman:

8:e oktober, PRAKTIK – Peter (från UpaD) berättar om sin praktik på ambassaden i Amman, Anna (UPS) berättar om sin praktik på finansutskottet och ST Student genom Joel berättar om hur man söker praktik.

29:e oktober, TANKESMEDJA – Daniel Stenson Engström, programchef miljö och klimat, från tankesmedjan ”Fores”.

12:e november, MYNDIGHET – Monika Wendelby, verksamhetschef för europeiskt och internationellt samarbete på migrationsverket.

2:a december, NGO – Lena Ag, generalsekreterare för ”Kvinna till Kvinna”.

 

 

Presidiet

UPS presidium utgörs av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören. Presidiet har ansvar för den övergripande verksamheten så som organisationsutveckling, styrelsemöten, nyhetsbrev, förberedelser inför årsmöten och föreningens ekonomi.

Ordförande

Ordföranden är ytterst ansvarig för föreningens och styrelsens verksamhet. I praktiken innebär det att ordförande leder styrelsens arbete och samordnar utskottens verksamhet. Ordförande företräder också ofta föreningen i officiella sammanhang.

Ordförande nås bäst via mejl på  [email protected].

Vice ordförande

Vice ordförande bistår ordförande i dennes arbete. Detta innebär planering och visionering med övriga presidiet. Vice står även för den löpande kontakten med Folkuniversitetet, har särskilt ansvar för kontakten med sektioner, utbildningsrådet och fristående ämbeten samt har ansvar i att verka för föreningens samarbete med andra politices- och studentföreningar.

Vice ordförande nås bäst via mejl på [email protected].

Kassör

UPS kassör har huvudansvaret för föreningens ekonomi och tillgångar. Den löpande verksamheten utgörs av uppföljning av föreningens budget och bokföring. Normalt har kassören en aktiv roll i den långsiktiga utvecklingen genom sitt deltagande i styrelsen och presidiet.

Kassören nås bäst via mejl på [email protected].

Sekreterare

Sekreteraren har det yttersta ansvaret för föreningens kommunikation med sina medlemmar, främst via UPS veckovisa nyhetsbrev. Detta innebär ett särskilt ansvar i att upprätthålla samarbetet och kontakten med alumniregistret samt i att föra protokoll om den löpande verksamheten. Sekreteraren ansvarar även för rent organisatoriska saker som att se till att rutinhandböcker uppdateras, ha viss koll på hemsidans och Storegate, uppdatera alumniregistret samt ansvara över medlemsregistreringen i föreningen.

Sekreteraren nås bäst via mejl på [email protected].

The Presidium

The Presidium consists of the Chairman, Vice Chairman, the Secretary and the Cashier. The presidium is responsible for the central activities of the organisation. These include: organisational development, board meetings, newsletters, preparation for annual meetings and the economics of the association.

The Chairman

The Chairman is the chief executive of the association and its activities. The Chairman conducts the ongoing work of the board and coordinates the activities run by the committees. Further to this, the chairman also represents the association at official events.
The Chairman is best reached at [email protected]

The Vice Chairman

The Vice Chairman assists the executive in the ongoing work of the board. This involves planning with the presidium. The Vice Chariman is also responsible for the maintenance of the relationship with Folkuniversitetet. The Vice Chairman also has a particular responsibility in communicating with the sections, the education committee and independent offices. The Vice President should also endeavor to cooperate with other associations connected to the fields of political science.
The Vice Chairman is best reached at [email protected]

 The Cashier

The Cashier is responsible for the economy of the association and its financial assets. The ongoing activity involves monitoring the budget and accounting. Normally the Cashier has an active role in the long term development of the association through its representation in the board and the presidium.
The Cashier is best reached at [email protected].

The Secretary 

The Secretary has the highest responsibility when it comes to communicating with the members of the association. This is done mainly through the UPS weekly newsletter. This also involves a responsibility in maintaining cooperation and communication with the alumnus register as well as writing the  protocol of the ongiong activities of the association. The secretary is also accountable for strictly organizational duties such as updating routine-handbooks, acquiring an overview of the website and storegate and finially monitoring the  membership registration of the association.
The Secretary is best reached at [email protected]