Årsmöte 2018

Kära politicesstuderande,

Söndagen den 6 maj klockan 13:00 – 16:00 kommer UPS hålla årsmöte.
Mötet äger rum i Lewinsalen (rum 3576) på våning 3, Statsvetenskapliga institutionen (Gamla torget 6).

Kallelsen, med tilhörande möteshandlingar, har skickats ut via mail den 8/4.

De poster som står till förfogande är:

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör

EKen – 1 ordförande och 5 ledamöter
InterPol – 1 ordförande och 5 ledamöter
KoMa – 1 ordförande och 5 ledamöter
Kontaktutskottet – 1 ordförande och 5 ledamöter
Masterutskottet – 1 ordförande och 5 ledamöter
Polmagasinet – 1 redaktör tillika ordförande och 5 ledamöter
SpAken – 1 ordförande och 5 ledamöter
Radioutskottet – 1 ordförande och 5 ledamöter
Utbildningsrådet – 1 ordförande och 5 ledamöter
Webbutskottet – 1 ordförande och 5 ledamöter

1-3 revisorer

Bandämbetsperson
Fotoämbetsperson
Körämbetsperson
2 Jämlikhetsansvariga
PolRiks-representant
Redaktör tillika ansvarig utgivare, Polmagasinet
Spexämbetsperson

Har du specifika frågor om vad en viss post innebär tveka inte att höra av dig till det berörda utskottet eller presidiet.

För att söka en post kontaktar du valkommittén på [email protected] Du kan också kandidera under mötet, men det underlättar arbetet om kandidaturer meddelas i förväg. Det ger dessutom medlemmarna möjlighet att förtidsrösta på din kandidatur. Kandidaturerna kommer att presenteras i Flashen den 2 maj. Kom ihåg att du även kan nominera andra till poster.

Om du inte kan närvara under mötet och vill kandidera till en post kan du skicka din kandidatur till valkommittén. Skriv då en kort presentation och motivering och bifoga ditt telefonnummer!

Röstberättigad under mötet är alla som har erlagt medlemsavgift till föreningen. Du kan även frånvarorösta. För att göra det krävs att du kontaktat valkommittén i förväg och att din röst är valberedningen tillhanda innan mötet. Valkommittén inför årsmötet består av Filip Hellberg och Emma Hansen. Vid förtidsröstning ska det tydligt framgå vem rösten avser. Valkommittén avgör förtidsröstens giltighet.

Kontakta [email protected] för mer information.

Önskar du lägga fram en motion för mötet skall denna vara inkommen senast en vecka innan årsmötet (29 april). Motionen skickas till [email protected], kontakta presidiet om du har några frågor angående detta.

Varmt välkomna!

/Styrelsen för Uppsala Politicesstuderande